Accessibility Tools

ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1

      

เกร็ดความรู้

 

 

cios

News
ศาลแรงงานภาค 1 จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 และรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ประกาศศาลแรงงานภาค 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 1 ศาลแรงงานภาค 1 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 ศาลแรงงานภาค 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 คณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เข้าพบคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เนื่องในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดสระบุรี
ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง2

 

           ห้องพิจารณาคดี ศาลแรงงานภาค ๑  สระบุรี                            
    ห้องพิจารณาคดีที่ ๑                 https://meet.google.com/dco-gorr-hrp                          
    ห้องพิจารณาคดีที่ ๒                 https://meet.google.com/kgh-xfzy-vdj                          
    ห้องพิจารณาคดีที่ ๓                 https://meet.google.com/ocm-gwzo-idd                        
    ห้องพิจารณาคดีที่ ๔                 https://meet.google.com/vwb-bvej-pzw                        
    ห้องพิจารณาคดีที่ ๕                 https://meet.google.com/sww-sbqv-ont                        
    ห้องไกล่เกลี่ย ๑                      https://meet.google.com/gzc-fcpb-owt                         
    ห้องไกล่เกลี่ย ๒                      https://meet.google.com/ddu-qwdn-nqm                      
    ห้องไกล่เกลี่ย ๓     https://meet.google.com/ayt-xcrk-kds

 

ห้องพิจารณาคดีอยุธยา
   ห้องพิจารณาคดีศาลแรงงานภาค ๑  สาขาพระนครศรีอยุธยา
     ห้องพิจารณาคดีที่  ๑            https://meet.google.com/tpp-mqvd-sur   
     ห้องพิจารณาคดีที่ ๒      https://meet.google.com/pxw-ykdd-jrk
     ห้องพิจารณาคดีที่ ๓      https://meet.google.com/fzy-cqzk-mhq
     ห้องพิจารณาคดีที่ ๔      https://meet.google.com/ixs-wnzd-fza
     ห้องไกล่เกลี่ย ๑      https://meet.google.com/fyt-duam-kxj
     ห้องไกล่เกลี่ย ๒      https://meet.google.com/dqi-ijrj-hjc

 

Tracking

E- book กฎหมายแรงงาน

ขั้นตอนและกรอบระยะเวลา

ไกล่เกลี่ยออนไลน์ .

คู่มือ e-service

นวัตกรรม

เครื่องEDC

+

ปฏิทินกิจกรรม
แบบสำรวจความพึงพอใจ

ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

enotice

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image