ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1

กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท