ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1

ผู้บริหารศาล