ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1
กลุ่มงานนิติการ