ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ