ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1

การบริการ
แบบสำรวจ (Survey)