ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1
image

ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

ประกาศศาลแรงงานภาค 1 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัคคัดเลือกบุคคลภายนอกและขยายระยะเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

image เอกสารแนบ