ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1
image

ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

ประกาศศาลแรงงานภาค 1 เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี หรือ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับศาลชั้นต้น กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

image เอกสารแนบ