ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1
image

ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามประกาศศาลแรงงานภาค 1 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

image เอกสารแนบ