ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1
image

ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

ประกาศศาลแรงงานภาค 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ