ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1
image

ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นิติกร เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

image เอกสารแนบ