ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1
image

ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

ประกาศศาลแรงงานภาค 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลแรงงานภาค 1 (พระนครศรีอยุธยา) พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ