ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร เรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ที่ผ่านการพิจรณาให้สอบคัดเลือก ฯ ตำแหน่งนิติกร ประจำสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 1

image เอกสารแนบ