ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

ศาลแรงงานภาค 1 โดยนายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

image เอกสารแนบ