ศาลแรงงานภาค 1 
Labour Court of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี)

นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ พร้อมด้วยนายสุมาศ อุดมจินดาสวัสดิ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค ๑ นางมธุสร วิจักษณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑ และข้าราชการศาลแรงงานภาค ๑ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๕ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ บ้านพักจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

image เอกสารแนบ